róża

Elegant Rose - Working In Background

sobota, 7 maja 2011

Anioły ... Moce .

Chór V
PRAWO I PANOWANIE NAD STWORZENIAMI

Moce (Władze) - powstrzymują wysiłki demonów, które chcą zniszczyć świat.

Yehuyah - boska wiedza (3 - 7 wrzesień) - anioł, który odpowiada za umiejętność adaptacji do nowych warunków, sukces zawodowy i naukowy, umiejętność panowania nad sobą, chroni podczas konfrontacji z wrogami.

Lehahiah - boska łagodność (8 - 13 wrzesień) - anioł, który odpowiada za religijność, dyscyplinę, wynagrodzenie, chroni przed kłótniami i niezgodą, wspomaga wierność i uczciwość.

Khavakiah - boska radość (14 - 18 wrzesień) - anioł, który odpowiada za pojednanie z partnerem i rodziną, pomaga przezwyciężyć problemy osobiste, uczy dzielenia się, wspomaga proces powrotu do zdrowia.

Menadel - boska czcigodność (19 - 23 wrzesień) - anioł, który odpowiada za uporządkowanie problemów, wspomaga przy zmianie pracy, chroni przed brakiem satysfakcji, lenistwem i chorobliwymi ambicjami.

Aniel - boska moralność (24 - 28 wrzesień) - anioł, który odpowiada za sławę, przezwyciężenie lęków, oczyszczenie się, wspiera konsekwentną pracę i naukę, decydujące działania, odwagę.

Haamiah -boska nadzieja (29 wrzesień - 3 październik) - anioł, który odpowiada za zażegnanie niebezpieczeństwa, dalekie podróże, przynosi miłość, zrozumienie partnera, chroni przed krzywdą i agresywnymi konfrontacjami.

Rehael - boska łagodność (4 - 8 październik) - anioł, który odpowiada za prawdziwą przyjaźń, więzi rodzinne, pouczające działania, narodziny, dobre relacje z rodzicami i dziadkami.

Yeiazel - boska radość (9 - 13 październik) - anioł, który odpowiada za dar precyzyjnego wysławiania się, marketing, sferę kultury i sztuki, chroni pożywienie i uwalnia od drobnych wrogów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz