róża

Elegant Rose - Working In Background

sobota, 7 maja 2011

Anioły ... Trony .

Chór III
JEDNOŚĆ I INTELIGENCJA

Trony - przynoszą sprawiedliwość Boga (zwane są także Rydwanami lub Kołami)

Wyróżniają się posłuszeństwem .


Leviah - boski podziw (11 - 15 czerwiec) - anioł, który odpowiada za odpoczynek, przezwyciężenie stresu i zmęczenia, pomaga wprowadzić rozejm i zmienić punkt widzenia, jest opiekunem ludzi starszych i emerytów.

Kaliel - spełniający prośby (16 - 21 czerwiec) - anioł, który odpowiada za marzenia, fantazje i zdrowie, pomaga zwalczyć choroby psychosomatyczne, lenistwo i chwiejność charakteru, pomaga w zrobieniu tego, co musi być zrobione.

Leuiah - boska pobłażliwość (22 - 26 czerwiec) - anioł, który odpowiada za przypływ pieniędzy lub informacji, wspiera słuszne żądania, uspokaja wewnętrzne konflikty, chroni przed nieprawidłowymi decyzjami i wyborami oraz melancholią.

Pahaliah - boskie zbawienie (27 czerwiec - 1 lipiec) - anioł, który odpowiada za wierność małżeńską, samokontrolę, odporność na choroby fizyczne, chroni ważne tajemnice.

Nelchael - boska jedność (2 - 7 lipiec) - anioł, który odpowiada za dotrzymywanie danego słowa, naprawę wyrządzonych szkód, filozofię życiową, chroni przed męczącymi osobami, zawiścią.

Yeiayel - prawa ręka Boga (8 - 12 lipiec) - anioł, który odpowiada za dotrzymanie tajemnicy, uniknięcie nieszczęścia, chroni przy transakcjach handlowych, przed kradzieżami, opiekuje się podróżnymi.
(18 - 22 lipiec) - anioł, który odpowiada za wolność, niezależność i prawdomówność, chroni przed uwięzieniem, niesłusznym oskarżeniem i niegodnymi zaufania przyjaciółmi.

Melahel - boskie wyzwolenie (13 - 17 lipiec) - anioł, który odpowiada za zdrowie, podróże dla przyjemności, chroni przed katastrofami żywiołowymi(pożar, powódź itp.), jest opiekunem botaników i lekarzy.

Hahujah - boska dobroć (18 - 22 lipiec) - anioł, który odpowiada za wolność, niezależność i prawdomówność, chroni przed uwięzieniem, niesłusznym oskarżeniem i niegodnymi zaufania przyjaciółmi.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz